Radonmätning på skolor och förskolor

Radonhalterna i skolor och förskolor ska hållas under 200 Bq/m3. Ansvaret ligger på fastighetsägaren som är ansvarig för att genomföra radonmätningar och vid behov åtgärda radonhalter över referensnivån. För att genomföra radonmätning i skolor och förskolor följs metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser, utgiven av...