Företagsrekonstruktion och ekonomisk rådgivning – en väg till överlevnad när företaget står i ekonomiska svårigheter

Ekonomiska svårigheter kan drabba företag av alla storlekar och inom alla branscher. De kan orsakas av olika faktorer som dålig ekonomisk förvaltning, ökad konkurrens, bristande efterfrågan på produkter eller tjänster, förändringar i marknadstrender, eller oväntade händelser som pandemier eller naturkatastrofer. När ett företag hamnar i ekonomisk kris är det viktigt...