Radon och lungcancer

I många hem runt om i världen finns en osynlig fiende som hotar vårt välbefinnande - radon. Denna oskyldigt luktlösa och färglösa gas är en potentiellt dödlig bov som lurar i många byggnader, inklusive våra egna bostäder.  Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när uran bryts ned i marken. Den har en tendens att tränga in i byggnader genom sprickor och...