Radonmätning hemma – det här behöver du veta

För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och identifiera eventuella förhöjda radonhalter är det nödvändigt att genomföra radonmätningar. Det rekommenderas starkt att dessa mätningar utförs under eldningssäsongen, vilken sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april, och att mätningen pågår under minst två månader för...