Självriskförsäkring och självriskreducering hos Assure.se

Kan jag försäkra mig mot självriskkostnaden i bilförsäkringen?

Ja, det är möjligt att teckna självriskförsäkring för att försäkra sig mot självriskkostnaden i en bilförsäkring. Detta kan vara ett bra alternativ för den som vill minimera sin ekonomiska risk vid en olycka eller en skada på bilen.

Det finns olika sätt att försäkra sig mot självriskkostnaden i en bilförsäkring. Ett sätt är att välja en försäkring med en lägre självrisk. En annan möjlighet är att teckna en så kallad självriskreducering, där du som försäkrad kan välja att sänka din självrisk genom att betala en extra avgift.

Det är viktigt att tänka på att självriskförsäkring och självriskreducering kan påverka premien för din bilförsäkring. Om du väljer en försäkring med en lägre självrisk kan premien bli högre, medan en självriskreducering kan innebära att du betalar en högre avgift för att sänka din självrisk. Det kan därför vara bra att jämföra olika försäkringsalternativ och väga fördelarna och nackdelarna mot varandra innan du bestämmer dig för vilken försäkring som passar dig bäst.

Kan jag teckna självriskförsäkring på bilen
 
Ja, det är möjligt att teckna en självriskförsäkring på en bil. En självriskförsäkring innebär att du som försäkrad reducerar självriskkostnaden så att du inte behöver stå för hela eller del av skadekostnaderna vid en olycka eller en skada som omfattas av din försäkring. Självrisken kan vara en fast summa eller en procentuell andel av skadekostnaderna och med självriskreducering har du skyddat dig mot denna egenkostnad.

Självriskförsäkringar kan vara ett bra alternativ för den som vill sänka premien för sin bilförsäkring. När du tecknar självriskförsäkring kan du i regel acceptera en högre självrisknivå på din bilförsäkring och därmed sänka din försäkringspreme.